Katalog produktów

Wygląd wybranego elementu.


9. Całkowite wewnętrzne odbicie.

Wygląd Całkowite wewnętrzne odbicie.

Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionej tu miniatury. Jeżeli miniatura jest rozmyta, ma to utrudnić jej odtworzenie. Oryginalne napisy są bardzo wyraźne i silnie kontrastowe. Wszelkie próby odtworzenia elementów produktu stanowią naruszenie praw autorskich, a więc kradzież.Logowanie