Katalog produktów

Wygląd wybranego elementu.


2. Zadania na parametry charakteryzujące stan fizyczny gazu.

Wygląd Zadania na parametry charakteryzujące stan fizyczny gazu.

Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionej tu miniatury. Jeżeli miniatura jest rozmyta, ma to utrudnić jej odtworzenie. Oryginalne napisy są bardzo wyraźne i silnie kontrastowe. Wszelkie próby odtworzenia elementów produktu stanowią naruszenie praw autorskich, a więc kradzież.Logowanie