Katalog produktów

Każdy nauczyciel powinien znaleźć tu coś interesującego.


Komplety foliogramów

Najbardziej znanymi dostępnymi u nas pomocami naukowymi są foliogramy. Kolorowe folie przystępnie prezentujące temat zajęć odciążają nauczyciela, dając możliwość głębszego omówienia istoty problemu. Proponowane komplety przeznaczone są do prezentacji przy użyciu rzutnika pisma.

Szerszy opis foliogramów

Obejmujące wiele szkół

Pomoce ogólne, dostosowane do prowadzenia zajęć w różnych typach szkół.

Ekologia

Komplety foliogramów z ekologii dla wszystkich szkół:

Promieniotwórczość
Problemy środowiska przyrodniczego
Ekologia cz. I
Ekosystem lasu i jego zagrożenia
Ekosystemy mórz i oceanów
Ekosystem pól i łąk
Ekosystem wód śródlądowych
Recykling
Woda, ścieki, odpady
Zanieczyszczanie i ochrona powietrza
Ukształtowanie powierzchni Ziemi
Parki narodowe Polski
Ekologia i ochrona środowiska

Szkoły podstawowe

Pomoce przydatne w pierwszym etapie formalnej edukacji.

Biologia

Komplety foliogramów z biologii dla szkół podstawowych:

Przyroda

Gimnazja

To drugi, obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Kończy się ogólnopolskim egzaminem.

Fizyka

Komplety foliogramów z fizyki dla gimnazjów:

Kinematyka (gim)
Siły w przyrodzie
Dynamika (gim)
Praca, moc i energia (gim)
W świecie materii
Analiza energetyczna procesów cieplnych
Hydrostatyka i aerostatyka
Prąd elektryczny (gim)
Elektrostatyka (gim)
Indukcja i magnetyzm
Optyka (gim)
Drgania i fale
Elementy astronomii
Tajemniczy świat atomów

Biologia

Komplety foliogramów z biologii dla gimnazjów:

Świat roślin
Świat zwierząt
Człowiek - Szkielet i praca mięśni
Człowiek - Odżywianie i wydalanie
Człowiek - Oddychanie i układ krążenia
Człowiek - Zmysły
Regulacja i koordynacja funkcji ciała
Rozmnażanie i dziedziczenie
Problemy środowiska przyrodniczego
Ekosystem wód śródlądowych
Ekosystem lasu i jego zagrożenia
Ekosystem mórz i oceanów
Ekosystem pól i łąk
Parki narodowe Polski
Woda, ścieki, odpady
Recykling
Ekologia
Różnorodność roślin okrytonasiennych
Rośliny i grzyby
Biologia

Matematyka

Komplety foliogramów z matematyki dla gimnazjów:

Matematyka (gim)

Geografia

Komplety foliogramów z geografii dla gimnazjów:

Ziemia - planeta Układu Słonecznego
Litosfera i wnętrze Ziemi (gim)
Atmosfera
Hydrosfera
Kształtowanie powierzchni Ziemi
Środowisko geograficzne
Ziemia w liczbach - tabele i mapy
Parki narodowe Polski
Ziemia - mapy
Krajobrazy świata
Orientacja w terenie

Chemia

Komplety foliogramów z chemii dla gimnazjów:

Reakcje chemiczne (gim)
Związki chemiczne (gim)
Podstawy obliczeń chemicznych
Budowa atomu (gim)
Chemia organiczna (gim)
Pochodne węglowodorów
Promieniotwórczość (gim)

Historia

Komplety foliogramów z historii dla gimnazjów:

Historia I
Historia II

Szkoły ponadgimnazjalne

Pomoce do nauczania liceach, technikach i szkołach zawodowych.

Fizyka

Komplety foliogramów z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych:

Kinematyka
Dynamika
Praca, moc, energia
Elektrostatyka
Termodynamika
Właściwości sprężyste ciał, Hydrostatyka
Magnetyzm
Indukcja elektromagnetyczna
Elementy fizyki współczesnej
Bryła sztywna
Optyka
Astronomia - Układ Słoneczny
Astronomia - Wszechświat
Ruch drgający i falowy
Fizyka jądrowa
Promieniotwórczość
Prąd elektryczny
Fizyka relatywistyczna
Pole grawitacyjne

Biologia

Komplety foliogramów z biologii dla szkół ponadgimnazjalnych:

Wirusy i bakterie
Glony
Grzyby
Mszaki i paprotniki
Nagonasienne i okrytonasienne
Pierwotniaki
Stawonogi
Strunowce
Zwierzęta beztkankowe i tkankowe
Genetyka
Anatomia człowieka cz. I
Anatomia człowieka cz. II
Parki narodowe Polski
Promieniotwórczość
Anatomia

Matematyka

Komplety foliogramów z matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych:

Matematyka
Matematyka I
Matematyka II

Geografia

Komplety foliogramów z geografii dla szkół ponadgimnazjalnych:

Ziemia - planeta Układu Słonecznego
Atmosfera
Hydrosfera
Kształtowanie powierzchni Ziemi
Środowisko geograficzne
Ziemia w liczbach - tabele i mapy
Parki narodowe Polski
Ziemia - mapy
Litosfera i wnętrze Ziemi

Chemia

Komplety foliogramów z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych:

Reakcje chemiczne
Związki chemiczne
Budowa atomu
Podstawy obliczeń chemicznych
Chemia organiczna
Promieniotwórczość
Węglowodory jednofunkcyjne


W zestawieniu uwzgledniono 122 produkty.

Jeżeli nie możesz znaleźć interesującego Cię produktu, skontaktuj się z nami!


Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie