Katalog produktów

Każdy nauczyciel powinien znaleźć tu coś interesującego.


Biologia

Dział ten zawiera doskonałe, starannie opracowane i wielokrotnie ulepszane rysunki anatomiczne oraz wiele zdjęć rozmaitych roślin i zwierząt. Wszystkie rysunki oddają w pełni naturalny wygląd przedstawianych organów, zachowując jednocześnie czytelność i przejrzystość. Dokładne i jednoznaczne opisy pomagają grupie w pełnym zrozumieniu zagadnień i ułatwiają śledzenie słów nauczyciela. Całość dopełniają świetnie zabarwione zdjęcia mikroskopowe.

Komplety foliogramów

Szerszy opis foliogramów

Komplety kolorowych folii do prezentacji przy użyciu rzutnika pisma.

Szkoły podstawowe

Komplety foliogramów z biologii dla szkół podstawowych:

Przyroda

Gimnazja

Komplety foliogramów z biologii dla gimnazjów:

Świat roślin
Świat zwierząt
Człowiek - Szkielet i praca mięśni
Człowiek - Odżywianie i wydalanie
Człowiek - Oddychanie i układ krążenia
Człowiek - Zmysły
Regulacja i koordynacja funkcji ciała
Rozmnażanie i dziedziczenie
Problemy środowiska przyrodniczego
Ekosystem wód śródlądowych
Ekosystem lasu i jego zagrożenia
Ekosystem mórz i oceanów
Ekosystem pól i łąk
Parki narodowe Polski
Woda, ścieki, odpady
Recykling
Ekologia
Różnorodność roślin okrytonasiennych
Rośliny i grzyby
Biologia

Szkoły ponadgimnazjalne

Komplety foliogramów z biologii dla szkół ponadgimnazjalnych:

Wirusy i bakterie
Glony
Grzyby
Mszaki i paprotniki
Nagonasienne i okrytonasienne
Pierwotniaki
Stawonogi
Strunowce
Zwierzęta beztkankowe i tkankowe
Genetyka
Anatomia człowieka cz. I
Anatomia człowieka cz. II
Parki narodowe Polski
Promieniotwórczość
Anatomia


W zestawieniu uwzgledniono 36 produktów.

Jeżeli nie możesz znaleźć interesującego Cię produktu, skontaktuj się z nami!


Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie