Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Matematyka II

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: matematyka

Zakres edukacji: szkoły ponadgimnazjalne

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Funkcja kwadratowa cz.1.
2. Funkcja kwadratowa cz.2.
3. Przesunięcie funkcji kwadratowej o wektor cz.1.
4. Przesunięcie funkcji kwadratowej o wektor cz.2.
5. Przesunięcie funkcji kwadratowej o wektor cz.3.
6. Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego.
7. Ekstremum funkcji kwadratowej.
8. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej.
9. Nierówności kwadratowe cz.1.
10. Nierówności kwadratowe cz.2.
11. Nierówności kwadratowe cz.3.
12. Definicja funkcji trygonometrycznej dowolnego kąta.
13. Wykres funkcji y = sin x.
14. Wykres funkcji y = cos x.
15. Wykres funkcji y = tg x.
16. Wykres funkcji y = ctg x.
17. Wzory redukcyjne.
18. Znaki funkcji trygonometrycznej w poszczególnych ćwiartkach.
19. Równania trygonometryczne cz.1.
20. Równania trygonometryczne cz.2.
21. Równania trygonometryczne cz.3.
22. Równania trygonometryczne cz.4.
23. Równania trygonometryczne cz.5.
24. Równania trygonometryczne cz.6.
25. Nierówności trygonometryczne cz.1.
26. Nierówności trygonometryczne cz.2.
27. Nierówności trygonometryczne cz.3.
28. Nierówności trygonometryczne cz.4.
29. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie