Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Matematyka I

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: matematyka

Zakres edukacji: szkoły ponadgimnazjalne

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Potęga o wykładniku naturalnym.
2. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.
3. Potęgowanie potęgi.
4. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym.
5. Notacja wykładnicza.
6. Pierwiastki.
7. Działania na pierwiastkach cz.1.
8. Działania na pierwiastkach cz.2.
9. Pojęcie funkcji cz.1.
10. Pojęcie funkcji cz.2.
11. Funkcja różnowartościowa.
12. Miejsca zerowe funkcji.
13. Monotoniczność funkcji cz.1.
14. Monotoniczność funkcji cz.2.
15. Asymptoty funkcji cz.1.
16. Asymptoty funkcji cz.2.
17. Ciągłość funkcji.
18. Parzystość funkcji.
19. Przebieg zmienności funkcji.
20. Równanie stycznej.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie