Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Matematyka (gim)

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: matematyka

Zakres edukacji: gimnazja

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Czworokąty cz.1.
2. Czworokąty cz.2.
3. Czworokąty cz.3.
4. Czworokąty cz.4.
5. Pola czworokątów cz.1.
6. Pola czworokątów cz.2.
7. Pola czworokątów cz.3.
8. Pola czworokątów cz.4.
9. Pola czworokątów cz.5.
10. Pola wielokątów.
11. Klasyfikacja czworokątów.
12. Twierdzenie Pitagorasa.
13. Trójkąt równoboczny.
14. Wielokąty foremne.
15. Symetria osiowa.
16. Symetria środkowa.
17. Długość okręgu.
18. Pole koła.
19. Długość łuku. Pole wycinka koła.
20. Kąt środkowy i kąt wpisany.
21. Twierdzenia o kątach wpisanych i środkowych.
22. Potęga o wykładniku naturalnym.
23. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.
24. Potęgowanie potęgi.
25. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym.
26. Notacja wykładnicza.
27. Pierwiastki.
28. Działania na pierwiastkach cz.1.
29. Działania na pierwiastkach cz.2.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie