Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Historia I

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: historia

Zakres edukacji: gimnazja

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Starożytna Grecja
2. Podboje Aleksandra Macedońskiego
3. Państwa barbarzyńców ok. 476 roku
4. Bizancjum w czasach Justyniana I Wielkiego (527‑565r.)
5. Państwo Wilhelma Zdobywcy
6. Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa ok. IV wieku n.e.
7. Obrzędy chrztu w Europie
8. Cesarstwo Ottona I ok. 962 roku
9. Procesy czarownic w epoce wczesnonowożytnej
10. Reformacja w Polsce
11. Skandynawia w XVI i XVII wieku
12. Rozbiory Polski
13. Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów
14. Artyleria w epoce wczesnonowożytnej
15. System finansowy Francji pod panowaniem Ludwika XIV
16. Rewolucja we Francji
17. Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki
18. Ustrój Polski według Konstytucji 3 Maja
19. Księstwo Warszawskie
20. Autonomia Galicyjska w II połowie XIX wieku
21. Powstanie krakowskie i Wiosna Ludów na ziemiach polskich
22. Państwa powstałe w drugiej połowie XIX wieku
23. Kolonie w Afryce pod koniec XIX wieku
24. Wpływy w sztuce
25. Malarstwo renesansowe
26. Malarstwo barokowe
27. Architektura eklektyczna
28. Architektura secesyjna
29. Dobra kulturowe

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie