Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Litosfera i wnętrze Ziemi

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: geografia

Zakres edukacji: szkoły ponadgimnazjalne

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Podział dziejów Ziemi.
2. Budowa wnętrza Ziemi.
3. Skład chemiczny Ziemi.
4. Magnetosfera.
5. Rozmieszczenie stref klimatycznych.
6. Tworzenie się i rozpad izotopu 14C.
7. Cykl geologiczny.
8. Mechanizm ruchów wielkich płyt litosfery.
9. Rozmieszczenie wulkanów i natężenie trzęsień Ziemi.
10. Wielkość lądów.
11. Formy występowania skał magmowych.
12. Uskoki.
13. Zrąb i rów tektoniczny.
14. Strefy roślinne na świecie.
15. Formy ukształtowania dna oceanów.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie