Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Hydrosfera

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: geografia

Zakres edukacji: szkoły ponadgimnazjalne

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Postacie wody na Ziemi.
2. Schemat krążenia wody w przyrodzie.
3. Przypływy i odpływy.
4. System rzeczny.
5. Działalność rzeki wzdłuż jej brzegu.
6. Wody artezyjskie i subartezyjskie.
7. System wód podziemnych.
8. Zjawiska krasowe.
9. Gejzer.
10. Przykłady jezior.
11. Lodowiec górski.
12. Dolina polodowcowa.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie