Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Środowisko geograficzne

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: geografia

Zakres edukacji: gimnazja

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Krążenie węgla w przyrodzie.
2. Efekt cieplarniany.
3. Dziura ozonowa.
4. Zanieczyszczenie atmosfery pyłami pochodzenia naturalnego i technicznego.
5. Zestawienie przenoszonych obecnie pyłów pochodzenia naturalnego i powstałych w wyniku działalności ludzkiej.
6. Powstanie kwaśnych deszczy.
7. Smog.
8. Odpady komunalne i przemysłowe.
9. Zanieczyszczenie wód.
10. Tablica do oznaczania klasy czystości wody.
11. Schemat zarastania jeziornych basenów.
12. Porównanie jeziora oligotroficznego i entroficznego.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie