Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Atmosfera

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: geografia

Zakres edukacji: gimnazja

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Warstwowa budowa atmosfery.
2. Bilans cieplny Ziemi.
3. Wiatry i prądy.
4. Zasada powstawania bryzy.
5. Zasada powstawania monsunu.
6. Krążenie powietrza w troposferze.
7. Schemat wiatru zboczowego.
8. Schemat frontów.
9. Chmury.
10. Pochodzenie mas powietrza.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie