Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Magnetyzm

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: fizyka

Zakres edukacji: szkoły ponadgimnazjalne

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Działanie pola magnetycznego na poruszający się ładunek elektryczny.
2. Zadania na siłę Lorentza.
3. Wektor indukcji magnetycznej cz.1.
4. Wektor indukcji magnetycznej cz.2.
5. Zadania na wektor indukcji magnetycznej cz.1.
6. Zadania na wektor indukcji magnetycznej cz.2.
7. Siła działająca na prostoliniowy przewodnik z prądem w polu magnetycznym.
8. Zadania na siłę elektrodynamiczną cz.1.
9. Zadania na siłę elektrodynamiczną cz.2.
10. Strumień wektora indukcji magnetycznej. Prawo Gaussa.
11. Zadania na strumień wektora indukcji magnetycznej.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie