Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Ukształtowanie powierzchni Ziemi

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: ekologia

Zakres edukacji: obejmujące wiele szkół

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Budowa wulkanu.
2. Główne rodzaje stożków wulkanicznych.
3. Wietrzenie i erozja.
4. Elementy brzegu morskiego.
5. Typy wybrzeży.
6. Przekrój wysokiego wybrzeża klifowego.
7. Tworzenie się atolu.
8. Lodowiec górski.
9. Dolina polodowcowa.
10. Zjawiska krasowe.
11. Działalność rzeki wzdłuż jej biegu.
12. Gejzer.
13. Zrąb i rów tektoniczny.
14. Formy ukształtowania dna oceanów.
15. Schematy zarastania basenów jeziornych.
16. Sukcesja ekologiczna.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie