Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Problemy środowiska przyrodniczego

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: ekologia

Zakres edukacji: obejmujące wiele szkół

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Zmiana krajobrazu wywołana działalnością ludzką.
2. Niekorzystne zmiany środowiska.
3. Krążenie węgla w przyrodzie.
4. Emisja dwutlenku węgla.
5. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce.
6. Efekt cieplarniany.
7. Stężenie SO2 w powietrzu Polski.
8. Zanieczyszczenie gleby substancjami pochodzącymi z działalności ludzkiej.
9. Składowanie odpadów.
10. Zakłócenia naturalnych obiegów.
11. Transport i turystyka.
12. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych.
13. Pożary lasów.
14. Tablice do oznaczania klasy czystości cz.1.
15. Tablice do oznaczania klasy czystości cz.2.
16. Schemat zarastania jezior.
17. Porównanie jeziora oligotroficznego i eutroficznego.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie