Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Zanieczyszczanie i ochrona powietrza

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: ekologia

Zakres edukacji: obejmujące wiele szkół

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Źródła zanieczyszczeń atmosfery.
2. Kumulowanie skażeń.
3. Krążenie węgla w przyrodzie.
4. Emisja dwutlenku węgla.
5. Krążenie azotu w przyrodzie.
6. Efekt cieplarniany.
7. Dziura ozonowa.
8. Zanieczyszczenie atmosfery pyłami pochodzenia naturalnego i technicznego.
9. Zestawienie przenoszonych obecnie pyłów pochodzenia naturalnego i powstałych w wyniku działalności ludzkiej.
10. Rozkład emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w Polsce.
11. Transport i turystyka.
12. Skład zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze środków transportu.
13. Zanieczyszczenia lasów Europy.
14. Zawartość siarki w igłach sosny w Polsce.
15. Stężenie SO2 w powietrzu Polski.
16. Powstanie kwaśnych deszczy.
17. Smog.
18. Obszary ekologicznie zagrożone w Polsce.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie