Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Ekosystem wód śródlądowych

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: ekologia

Zakres edukacji: obejmujące wiele szkół

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Przekrój przez strefę litoralu jeziornego.
2. Biotop w stawie.
3. Budowa raka.
4. Żaba.
5. Cykl rozwojowy żaby.
6. Ryby.
7. Zasada funkcjonowania skrzeli.
8. Ekosystem słonych bagien.
9. Łańcuch pokarmowy w ekosystemie wodno-lądowym.
10. Uwarstwienie termiczne i mieszanie się wód w jeziorach strefy umiarkowanej.
11. Porównanie jeziora oligotroficznego i eutroficznego.
12. Torfowisko jako środowisko życia.
13. Rośliny torfowisk.
14. Zwierzęta torfowisk cz. I
15. Zwierzęta torfowisk cz. II
16. Zmiany gatunków pod wpływem kwaśnego deszczu.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie