Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Ekosystem pól i łąk

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: ekologia

Zakres edukacji: obejmujące wiele szkół

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Użytki rolne.
2. Pola orne cz. I
3. Pola orne cz. II
4. Fitocenozy łąkowe.
5. Piramida biomasy i piramida energii.
6. Schemat piramidy energii. Zużycie pestycydów w rolnictwie polskim 1985-93.
7. Fauna łąk cz. I
8. Fauna łąk cz. II
9. Pastwiska i łąki sztuczne.
10. Zwierzęta hodowlane karmione paszą pastwisk i łąk.
11. Najczęściej występujące chwasty cz. I
12. Najczęściej występujące chwasty cz. II
13. Szkodniki upraw cz. I
14. Szkodniki upraw cz. II
15. Owady pożyteczne cz. I
16. Owady pożyteczne cz. II
17. Stopień degradacji gleb ziemi.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie