Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Chemia organiczna

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: chemia

Zakres edukacji: szkoły ponadgimnazjalne

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Atomy węgla w związkach organicznych.
2. Zadania na budowę węglowodorów.
3. Węglowodory nasycone. Alkany.
4. Metan.
5. Właściwości i otrzymywanie metanu.
6. Szereg homologiczny alkanów.
7. Podział węglowodorów.
8. Zadania na budowę i własności alkanów.
9. Węglowodory nienasycone. Alkeny.
10. Otrzymywanie i właściwości alkenów.
11. Szereg homologiczny alkenów.
12. Zadania na budowę i własności alkenów.
13. Węglowodory nienasycone. Alkiny.
14. Szereg homologiczny alkinów.
15. Właściwości fizyczne i chemiczne acetylenu.
16. Zadania na budowę i własności alkinów.
17. Podział węglowodorów nienasyconych.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie