Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Związki chemiczne (gim)

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: chemia

Zakres edukacji: gimnazja

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Cząsteczki pierwiastków i związków chemicznych.
2. Podział związków nieorganicznych.
3. Budowa i nazewnictwo tlenków.
4. Otrzymywanie tlenków.
5. Tlenki zasadowe, kwasowe i amfoteryczne.
6. Pytania i zadania dotyczące tlenków.
7. Otrzymywanie wodoru.
8. Wodorotlenek sodu.
9. Wodorotlenek potasu.
10. Wodorotlenek wapnia.
11. Dysocjacja jonowa zasad.
12. Budowa i nazewnictwo wodorotlenków.
13. Pytania i zadania dotyczące wodorotlenków.
14. Kwas chlorowodorowy.
15. Kwas siarkowy cz.1.
16. Kwas siarkowy cz.2.
17. Kwas azotowy.
18. Kwas węglowy.
19. Kwas fosforowy.
20. Budowa i nazewnictwo kwasów.
21. Dysocjacja jonowa kwasów cz.1.
22. Dysocjacja jonowa kwasów cz.2.
23. Pytania i zadania dotyczące kwasów.
24. Budowa i nazewnictwo soli cz.1.
25. Budowa i nazewnictwo soli cz.2.
26. Właściwości soli cz.1.
27. Właściwości soli cz.2.
28. Dysocjacja jonowa soli.
29. Pytania i zadania dotyczące soli.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie