Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Promieniotwórczość

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: biologia

Zakres edukacji: szkoły ponadgimnazjalne

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Atomy i promieniotwórczość.
2. Dawki promieniowania.
3. Wpływ promieniowania jonizującego na człowieka.
4. Promieniowanie rentgenowskie.
5. Ochrona przed promieniowaniem.
6. Medycyna nuklearna.
7. Promieniowanie kosmiczne.
8. Radon.
9. Izotopy promieniotwórcze.
10. Zastosowanie promieniowania jonizującego w przemyśle cz.1.
11. Zastosowanie promieniowania jonizującego w przemyśle cz.2.
12. Odpady promieniotwórcze.
13. Unieszkodliwianie odpadów.
14. Składowanie odpadów promieniotwórczych.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie