Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Przyroda

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: biologia

Zakres edukacji: szkoły podstawowe

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Drzewa liściaste cz. I
2. Drzewa liściaste cz. II
3. Drzewa liściaste cz. III
4. Drzewa iglaste cz. I
5. Drzewa iglaste cz. II
6. Fauna lasu cz. I
7. Fauna lasu cz. II
8. Grzyby
9. Biotopy w stawie
10. Ryby wód śródlądowych
11. Fauna wód śródlądowych
12. Rośliny ekosystemu wodnego cz. I
13. Rośliny ekosystemu wodnego cz. II
14. Użytki rolne
15. Pola orne cz. I
16. Pola orne cz. II
17. Pastwiska i łąki sztuczne
18. Zwierzęta hodowlane karmione paszą pastwisk i łąk
19. Fauna łąk cz. I
20. Fauna łąk cz. II
21. Szkodniki upraw cz. I
22. Szkodniki upraw cz. II
23. Najczęściej występujące chwasty cz. I
24. Najczęściej występujące chwasty cz. II
25. Przetwarzanie odpadków organicznych
26. Dokarmianie ptaków i zwierząt
27. Budki lęgowe ptaków
28. W pasiece
29. Zagrożenia wynikające z działalności człowieka cz. I
30. Zagrożenia wynikające z działalności człowieka cz. II

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie