Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Woda, ścieki, odpady

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: biologia

Zakres edukacji: gimnazja

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Postacie wody na Ziemi.
2. Schemat krążenia wody w przyrodzie.
3. Rzeki.
4. Przykłady jezior.
5. System wód podziemnych.
6. Zanieczyszczenia wód.
7. Oczyszczanie ścieków.
8. Tablice zwierząt wodnych do oznaczania klasy czystości wody cz. I
9. Tablice zwierząt wodnych do oznaczania klasy czystości wody cz. II
10. Kwaśne deszcze.
11. Odpady komunalne i przemysłowe.
12. Zanieczyszczenie gleby substancjami.
13. Ochrona przed promieniowaniem.
14. Odpady promieniotwórcze.
15. Unieszkodliwianie odpadów.
16. Składowanie odpadów promieniotwórczych.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie