Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie.


Ekosystem wód śródlądowych

Typ produktu: komplety foliogramów

Przedmiot: biologia

Zakres edukacji: gimnazja

Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

1. Krążenie węgla w przyrodzie.
2. Krążenie azotu.
3. Ekosystem wód stojących.
4. Ekosystem słonych bagien.
5. Łańcuch pokarmowy ekosystemu wodno lądowego.
6. Uwarstwienie termiczne i mieszanie się wód.
7. Schemat zarastania basenów jeziornych.
8. Jezioro oligotroficzne i eutroficzne.
9. Biotopy w stawie.
10. Zanieczyszczenia wód.
11. Tablice do oznaczania klasy czystości cz.1.
12. Tablice do oznaczania klasy czystości cz.2.
13. Torfowisko jako środowisko życia.
14. Rośliny torfowisk.
15. Zwierzęta występujące na torfowiskach cz.1.
16. Zwierzęta występujące na torfowiskach cz.2.
17. Sukcesja ekologiczna.
18. Zmiany w składzie gatunkowym ekosystemu pod wpływem kwaśnego deszczu.

Jeżeli masz uwagi dotyczące tego produktu, skontaktuj się z nami!

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się na stronie. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.



Logowanie