Cennik

Sprawdź ceny naszych produktów! Na pewno okażą się konkurencyjne.


Zapraszamy do zakupu naszych foliogramów.

Komplety foliogramów z ekologii dla wszystkich szkół:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Promieniotwórczość 14 n/a n/a
Problemy środowiska przyrodniczego 17 n/a n/a
Ekologia cz. I 10 n/a n/a
Ekosystem lasu i jego zagrożenia 18 n/a n/a
Ekosystemy mórz i oceanów 28 n/a n/a
Ekosystem pól i łąk 17 n/a n/a
Ekosystem wód śródlądowych 16 n/a n/a
Recykling 10 n/a n/a
Woda, ścieki, odpady 16 n/a n/a
Zanieczyszczanie i ochrona powietrza 18 n/a n/a
Ukształtowanie powierzchni Ziemi 16 n/a n/a
Parki narodowe Polski 15 n/a n/a
Ekologia i ochrona środowiska 20 n/a n/a

Komplety foliogramów z biologii dla szkół podstawowych:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Przyroda 30 n/a n/a

Komplety foliogramów z fizyki dla gimnazjów:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Kinematyka (gim) 10 n/a n/a
Siły w przyrodzie 12 n/a n/a
Dynamika (gim) 13 n/a n/a
Praca, moc i energia (gim) 11 n/a n/a
W świecie materii 5 n/a n/a
Analiza energetyczna procesów cieplnych 7 n/a n/a
Hydrostatyka i aerostatyka 11 n/a n/a
Prąd elektryczny (gim) 11 n/a n/a
Elektrostatyka (gim) 7 n/a n/a
Indukcja i magnetyzm 8 n/a n/a
Optyka (gim) 7 n/a n/a
Drgania i fale 15 n/a n/a
Elementy astronomii 14 n/a n/a
Tajemniczy świat atomów 7 n/a n/a

Komplety foliogramów z biologii dla gimnazjów:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Świat roślin 29 n/a n/a
Świat zwierząt 16 n/a n/a
Człowiek - Szkielet i praca mięśni 8 n/a n/a
Człowiek - Odżywianie i wydalanie 10 n/a n/a
Człowiek - Oddychanie i układ krążenia 9 n/a n/a
Człowiek - Zmysły 8 n/a n/a
Regulacja i koordynacja funkcji ciała 10 n/a n/a
Rozmnażanie i dziedziczenie 10 n/a n/a
Problemy środowiska przyrodniczego 17 n/a n/a
Ekosystem wód śródlądowych 18 n/a n/a
Ekosystem lasu i jego zagrożenia 18 n/a n/a
Ekosystem mórz i oceanów 28 n/a n/a
Ekosystem pól i łąk 17 n/a n/a
Parki narodowe Polski 15 n/a n/a
Woda, ścieki, odpady 16 n/a n/a
Recykling 10 n/a n/a
Ekologia 10 n/a n/a
Różnorodność roślin okrytonasiennych n/a n/a n/a
Rośliny i grzyby n/a n/a n/a
Biologia n/a n/a n/a

Komplety foliogramów z matematyki dla gimnazjów:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Matematyka (gim) 29 n/a n/a

Komplety foliogramów z geografii dla gimnazjów:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Ziemia - planeta Układu Słonecznego 18 n/a n/a
Litosfera i wnętrze Ziemi (gim) 15 n/a n/a
Atmosfera 10 n/a n/a
Hydrosfera 12 n/a n/a
Kształtowanie powierzchni Ziemi 9 n/a n/a
Środowisko geograficzne 12 n/a n/a
Ziemia w liczbach - tabele i mapy 16 n/a n/a
Parki narodowe Polski 15 n/a n/a
Ziemia - mapy 10 n/a n/a
Krajobrazy świata n/a n/a n/a
Orientacja w terenie n/a n/a n/a

Komplety foliogramów z chemii dla gimnazjów:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Reakcje chemiczne (gim) 7 n/a n/a
Związki chemiczne (gim) 29 n/a n/a
Podstawy obliczeń chemicznych 6 n/a n/a
Budowa atomu (gim) 5 n/a n/a
Chemia organiczna (gim) 14 n/a n/a
Pochodne węglowodorów 10 n/a n/a
Promieniotwórczość (gim) 14 n/a n/a

Komplety foliogramów z historii dla gimnazjów:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Historia I 29 n/a n/a
Historia II 19 n/a n/a

Komplety foliogramów z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Kinematyka 11 n/a n/a
Dynamika 15 n/a n/a
Praca, moc, energia 10 n/a n/a
Elektrostatyka 16 n/a n/a
Termodynamika 19 n/a n/a
Właściwości sprężyste ciał, Hydrostatyka 6 n/a n/a
Magnetyzm 11 n/a n/a
Indukcja elektromagnetyczna 15 n/a n/a
Elementy fizyki współczesnej 19 n/a n/a
Bryła sztywna 19 n/a n/a
Optyka 17 n/a n/a
Astronomia - Układ Słoneczny 19 n/a n/a
Astronomia - Wszechświat 17 n/a n/a
Ruch drgający i falowy 34 n/a n/a
Fizyka jądrowa 25 n/a n/a
Promieniotwórczość 14 n/a n/a
Prąd elektryczny 35 n/a n/a
Fizyka relatywistyczna 22 n/a n/a
Pole grawitacyjne 24 n/a n/a

Komplety foliogramów z biologii dla szkół ponadgimnazjalnych:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Wirusy i bakterie 11 n/a n/a
Glony 16 n/a n/a
Grzyby 12 n/a n/a
Mszaki i paprotniki 13 n/a n/a
Nagonasienne i okrytonasienne 24 n/a n/a
Pierwotniaki 9 n/a n/a
Stawonogi 13 n/a n/a
Strunowce 19 n/a n/a
Zwierzęta beztkankowe i tkankowe 17 n/a n/a
Genetyka 8 n/a n/a
Anatomia człowieka cz. I 22 n/a n/a
Anatomia człowieka cz. II 15 n/a n/a
Parki narodowe Polski 15 n/a n/a
Promieniotwórczość 14 n/a n/a
Anatomia n/a n/a n/a

Komplety foliogramów z matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Matematyka n/a n/a n/a
Matematyka I 20 n/a n/a
Matematyka II 29 n/a n/a

Komplety foliogramów z geografii dla szkół ponadgimnazjalnych:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Ziemia - planeta Układu Słonecznego 18 n/a n/a
Atmosfera 10 n/a n/a
Hydrosfera 12 n/a n/a
Kształtowanie powierzchni Ziemi 9 n/a n/a
Środowisko geograficzne 12 n/a n/a
Ziemia w liczbach - tabele i mapy 16 n/a n/a
Parki narodowe Polski 15 n/a n/a
Ziemia - mapy 10 n/a n/a
Litosfera i wnętrze Ziemi 15 n/a n/a

Komplety foliogramów z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych:

Nazwa działu Liczba folii Cena netto Cena brutto
Reakcje chemiczne 7 n/a n/a
Związki chemiczne 18 n/a n/a
Budowa atomu 8 n/a n/a
Podstawy obliczeń chemicznych 6 n/a n/a
Chemia organiczna 17 n/a n/a
Promieniotwórczość 14 n/a n/a
Węglowodory jednofunkcyjne 11 n/a n/a

Nasza firma nie odpowiada za wszelkie błędy znajdujące się w cenniku. Prosimy o sprawdzanie cen podczas składania zamówienia. Zawartość witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.Logowanie